д-р Добромир Тотев

Роден на 22 август 1957 г. в гр. Казанлък.

Образование:

1980 г. ‐ ВВУАПВО „П. Волов" ‐ гр. Шумен, профил „Радио технически войски";

1991 г. ‐ ВА „Г.С. Раковски", профил "Автоматизация на управлението на войските";

1999 г. ‐ Институт за управление на отбранителните ресурси ‐ САЩ, Калифорния, Монтерей, курс за управление на отбранителните ресурси;

2002 г. ‐ Колеж на НАТО по отбраната в Италия, Рим;

2003 г. ‐ Университет за национално и световно стопанство ‐ София, Магистърска степен по икономика на сигурността и отбраната;

2009 г. ‐ доктор по научна специалност „Икономика и управление". Тема на дисертацията: „Усъвършенстване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана".

Служебна кариера:

 • 1980 ‐ 1984 г. ‐ старши техник на РЛС;
 • 1984 ‐ 1985 г. ‐ старши техник в контролно‐ремонтна аварийна служба;
 • 1985 ‐ 1990 г. ‐ началник Контролно измервателна лаборатория;
 • 1990 ‐ 1991 г. ‐ старши алгоритмист в изчислителен център на ВВС;
 • 1991 ‐ 1995 г. ‐ старши помощник в управление "РАВ и РЛТ" ‐ ГЩ;
 • 1995 ‐ 1999 г. ‐ началник направление „Анализ на отбранителните способности" УЛС ‐ ГЩ;
 • 2000 ‐ 2001 г. ‐ началник отдел „Програмиране и анализ на отбранителните ресурси" в ДПО ‐ МО;
 • 2002 ‐ 2004 г. ‐ Заместник‐директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" ‐ МО;
 • 2004 ‐ 2006 г. ‐ военен експерт в Постоянното представителство на Р България в ООН, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа и други международни организации във Виена, Австрия;
 • 2006 ‐ 2009 г. ‐ докторант към Катедра „Национална и регионална сигурност", УНСС ‐ София;
 • 2009 ‐ 2013 г. ‐ директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет";
 • от март 2013 г. ‐ постоянен секретар на Министерството на отбраната.

Професионални награди:

 • Лично оръжие ‐ пистолет;
 • Награден знак за вярна служба под знамената ‐ втора степен;
 • Награден знак "България ‐ НАТО" ‐ втора степен.

Владее английски и руски език.

Publications of the author