Модернизация на Въоръжените сили и система за отбранителна аквизиция – рискове и предизвикателства

Publication Type:

Journal Article

Source:

Journal of Defence & Security Technologies, Volume 1, Issue 1 (2017)

Keywords:

модернизация, отбранителна аквизиция, планиране, проекти, рискове

Abstract:

Докладът е на тема приоритетите на модернизацията на Въоръжените сили и системата на отбранителна аквизиция. Модернизацията е разгледана като цикличен процес, основна характеристика на който е неговата непрекъснатост. Този процес отчита стратегическата среда за сигурност, необходимостта от усъвършенстване на отбранителните способности на въоръжените сили и заделения от обществото ресурс за тяхното изграждане. Разгледани са проектите, които видовете въоръжени сили са определили като основни за тях, както и проблемите и рисковете при планирането и изпълнението на основните проекти. Специално внимание е обърнато на предизвикателствата пред системата за аквизиция при реализирането на проектите за модернизация, които са обобщени в четири основни аспекта.